fbpx

Được thành lập năm 1898, đại học Frostburg (Frostburg State University) là một phần của hệ thống đại học Maryland, đào tạo hệ 4 năm, tọa lạc tại Frostburg, Maryland. Trường có khoảng 5,200 sinh viên theo học Đại học Frostburg tổ chức đào tạo trong 40 lĩnh vực; cấp bằng cao học, cử nhân trong về nghệ thuật thị giác & biểu diễn, nhân văn, khoa học xã hội & tự nhiên, kinh doanh, giáo dục thể chất & sư phạm. Trường trao bằng cử nhân, thạc sỹ, chứng chỉ cao học & chuyên ngành

Được thành lập năm 1898, đại học Frostburg (Frostburg State University) là một phần của hệ thống đại học Maryland, đào tạo hệ 4 năm, tọa lạc tại Frostburg, Maryland. Trường có khoảng 5,200 sinh viên theo học Đại học Frostburg tổ chức đào tạo trong 40 lĩnh vực; cấp bằng cao học, cử nhân trong về nghệ thuật thị giác & biểu diễn, nhân văn, khoa học xã hội & tự nhiên, kinh doanh, giáo dục thể chất & sư phạm. Trường trao bằng cử nhân, thạc sỹ, chứng chỉ cao học & chuyên ngành

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Frostburg State University

Location: Frostburg State University, Braddock Road, Frostburg, MD, USAPhone: +1 301-687-4000
Website: https://www.frostburg.edu/
Distance: 0 km