fbpx

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) được thành lập năm 1743 là một trong những trường nghiên cứu lớn nhất của Đức. Trường có khoảng 40.000 sinh viên theo học và đứng thứ 12 trong số 31 trường tốt nhất của “U-Multirank”. Một số chương trình Đại Học và sau đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm Hóa học, Quyền Con người, Khoa học Phân tử và Kinh tế. Các dịch vụ có sẵn cho sinh viên quốc tế tại FAU bao gồm học bổng và hướng dẫn học tập, làm việc.

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) được thành lập năm 1743 là một trong những trường nghiên cứu lớn nhất của Đức. Trường có khoảng 40.000 sinh viên theo học và đứng thứ 12 trong số 31 trường tốt nhất của “U-Multirank”. Một số chương trình Đại Học và sau đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm Hóa học, Quyền Con người, Khoa học Phân tử và Kinh tế. Các dịch vụ có sẵn cho sinh viên quốc tế tại FAU bao gồm học bổng và hướng dẫn học tập, làm việc.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Friedrich Alexander Universitat Erlangen Nurnberg (FAU)

Location: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, FAU Fachbereich Wirtschaftswissenschaften FACT-Institut, Lange Gasse, Nuremberg, GermanyPhone: +49 9131 850
Website: http://www.wiso.fau.de/
Distance: 0 km