fbpx

Franklin được thành lập năm 1902, với hơn 10,000 sinh viên theo học hàng năm tại 4 địa điểm trung tâm Ohio và cơ sở Virtual. Các lớp học ban ngày & buổi tối, cấp tốc được tổ chức tại 4 cơ sở: khuôn viên chính ở Columbus, Dublin, Westerville, Delaware. Bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, chương trình liên kết được cung cấp.

Franklin được thành lập năm 1902, với hơn 10,000 sinh viên theo học hàng năm tại 4 địa điểm trung tâm Ohio và cơ sở Virtual. Các lớp học ban ngày & buổi tối, cấp tốc được tổ chức tại 4 cơ sở: khuôn viên chính ở Columbus, Dublin, Westerville, Delaware. Bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, chương trình liên kết được cung cấp.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Columbus College of Art And Design

Location: Columbus College of Art & Design, Cleveland Avenue, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-224-9101
Website: https://www.ccad.edu/
Distance: 0.72 km

The Ohio State University - Graduate School

Location: The Ohio State University- Graduate School, North Oval Mall, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-292-6031
Website: http://www.gradsch.osu.edu/
Distance: 5.09 km

Columbus State Community College

Location: Columbus State Community College, East Spring Street, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-287-5353
Website: http://www.cscc.edu/
Distance: 1.2 km

Franklin University

Location: Franklin University, South Grant Avenue, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-797-4700
Website: https://www.franklin.edu/
Distance: 0 km

The Ohio State University

Location: The Ohio State University, Columbus, OH, USAPhone: +1 614-292-6446
Website: http://www.osu.edu/
Distance: 7.1 km