fbpx

Fort Lewis CollegeCao đẳng Fort Lewis là một trường cao đẳng nghệ thuật tự do công cộng thành lập năm 1911 tại Durango, Colorado

Giới thiệu về trường Fort Lewis College

Do nguồn gốc độc đáo của nó như một pháo đài quân sự đã biến trường nội trú Ấn Độ chuyển sang trường công lập tiểu bang, theo đó Fort Lewis College thành lập năm 1911 để cung cấp một nền giáo dục miễn phí cho người Mỹ bản địa có trình độ. Fort Lewis College trao khoảng 16% bằng tú tài cho các sinh viên người Mỹ bản địa trong cả nước.

FLC là thành viên của Hội đồng Cao đẳng Nghệ thuật Tự do Công cộng và được Ủy ban Giáo dục Đại Học công nhận , với các chứng nhận bổ sung cấp chương trình về Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế và Tiếp thị; Đào tạo thể chất; Hóa học; Vật lý Kỹ Thuật; Âm nhạc; và giáo dục giáo viên. Trường cung cấp 30 bằng cử nhân thông qua bốn đơn vị học thuật.

Fort Lewis CollegeCao đẳng Fort Lewis là một trường cao đẳng nghệ thuật tự do công cộng thành lập năm 1911 tại Durango, Colorado

Giới thiệu về trường Fort Lewis College

Do nguồn gốc độc đáo của nó như một pháo đài quân sự đã biến trường nội trú Ấn Độ chuyển sang trường công lập tiểu bang, theo đó Fort Lewis College thành lập năm 1911 để cung cấp một nền giáo dục miễn phí cho người Mỹ bản địa có trình độ. Fort Lewis College trao khoảng 16% bằng tú tài cho các sinh viên người Mỹ bản địa trong cả nước.

FLC là thành viên của Hội đồng Cao đẳng Nghệ thuật Tự do Công cộng và được Ủy ban Giáo dục Đại Học công nhận , với các chứng nhận bổ sung cấp chương trình về Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế và Tiếp thị; Đào tạo thể chất; Hóa học; Vật lý Kỹ Thuật; Âm nhạc; và giáo dục giáo viên. Trường cung cấp 30 bằng cử nhân thông qua bốn đơn vị học thuật.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Fort Lewis College

Location: 1000 Rim Drive, Durango, CO 81301, USAPhone: +1 877-352-2656
Website: http://www.fortlewis.edu
Distance: 0 km