fbpx

Đại Học Khoa học Ứng dụng Fontys (Fontys University of Applied Sciences), nằm tại Eindhoven, Hà Lan. Trường cung cấp hơn 200 chương trình Cử nhân trong các lĩnh vực công nghệ, kinh tế, công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe và đào tạo giáo viên. Thêm vào đó, một loạt các chương trình Thạc sĩ được cung cấp trong quản lý công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, kinh doanh trực tuyến, v..v. Trường cũng cung cấp các khóa học ngắn sau khóa học Cử nhân và dịch vụ đào tạo và tư vấn cho các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn khu vực . Văn phòng quốc tế Fontys (Fio) là trung tâm thông tin, dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế và tất cả các hoạt động quốc tế được thực hiện bởi đại học Khoa học Ứng dụng Fontys . Fio tổ chức các hoạt động của mình tại các thành phố như Eindhoven, Tilburg en Venlo.

Đại Học Khoa học Ứng dụng Fontys (Fontys University of Applied Sciences), nằm tại Eindhoven, Hà Lan. Trường cung cấp hơn 200 chương trình Cử nhân trong các lĩnh vực công nghệ, kinh tế, công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe và đào tạo giáo viên. Thêm vào đó, một loạt các chương trình Thạc sĩ được cung cấp trong quản lý công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, kinh doanh trực tuyến, v..v. Trường cũng cung cấp các khóa học ngắn sau khóa học Cử nhân và dịch vụ đào tạo và tư vấn cho các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn khu vực . Văn phòng quốc tế Fontys (Fio) là trung tâm thông tin, dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế và tất cả các hoạt động quốc tế được thực hiện bởi đại học Khoa học Ứng dụng Fontys . Fio tổ chức các hoạt động của mình tại các thành phố như Eindhoven, Tilburg en Venlo.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Fontys University of Applied Sciences

Location: Fontys Venlo University of Applied Sciences, Tegelseweg, Venlo, NetherlandsPhone: +31 88 507 6022
Website: http://fontysvenlo.nl/
Distance: 0 km