fbpx

Đại học Florida (Florida State University) được thành lập năm 1851 tại Tallahassee, Florida với gần 40,000 sinh viên theo học. Trường cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực như nghiên cứu Hoa Kỳ, hóa học, nghiên cứu văn học & lịch sử & ngôn ngữ Hy Lạp và La Mã cổ đại, khoa học máy tính, sinh học điện toán, lịch sử, Hy Lạp, nhân văn, La-tinh, toán học, khí tượng học, vật lý, kinh doanh, kỹ thuật, IT, âm nhạc, nghệ thuật điêu khắc. Bằng thạc sỹ, tiến sỹ, bằng kép, liên kết về khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật, ngôn ngữ, giáo dục cũng được tổ chức đào tạo

Đại học Florida (Florida State University) được thành lập năm 1851 tại Tallahassee, Florida với gần 40,000 sinh viên theo học. Trường cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực như nghiên cứu Hoa Kỳ, hóa học, nghiên cứu văn học & lịch sử & ngôn ngữ Hy Lạp và La Mã cổ đại, khoa học máy tính, sinh học điện toán, lịch sử, Hy Lạp, nhân văn, La-tinh, toán học, khí tượng học, vật lý, kinh doanh, kỹ thuật, IT, âm nhạc, nghệ thuật điêu khắc. Bằng thạc sỹ, tiến sỹ, bằng kép, liên kết về khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật, ngôn ngữ, giáo dục cũng được tổ chức đào tạo

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Florida Agricultural And Mechanical University

Location: Florida Agricultural & Mechanical University, South Martin Luther King Junior Boulevard, Tallahassee, FL, USAPhone: +1 850-599-3000
Website: http://www.famu.edu/
Distance: 2.5 km

Tallahassee Community College

Location: Tallahassee Community College, Appleyard Drive, Tallahassee, FL, USAPhone: +1 850-201-6200
Website: http://www.tcc.fl.edu/
Distance: 3.89 km

Florida State University

Location: Florida State University, W College Ave, Tallahassee, FL, USAPhone: +1 850-644-2525
Website: http://www.fsu.edu/
Distance: 0 km