fbpx

Florida International University – University Graduate School

Ngày đăng 2019-01-02
Quốc gia USA
Bằng cấpCao học
Xếp hạng
0.0

Đại học quốc tế Florida (Florida International University) là một trường đại học công lập được thành lập năm 1972 ở Miami, Florida với khoảng 38,000 sinh viên theo học. 12 trường khác nhau trực thuộc đại học quốc tế Florida gồm Cao đẳng Kiến trúc và Nghệ thuật, Nghệ thuật và Khoa học, Quản trị kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật và Tin học, cao đẳng Honors, Luật, Dược, Điều dưỡng và Khoa học y tế, Quản lý khách sạn và du lịch, Báo chí và tuyên truyền, và Sức khoẻ cộng đồng và Công tác xã hội. Trường cấp bằng hệ đại học và sau đại học ở nhiều lĩnh vực.

Đại học quốc tế Florida (Florida International University) là một trường đại học công lập được thành lập năm 1972 ở Miami, Florida với khoảng 38,000 sinh viên theo học. 12 trường khác nhau trực thuộc đại học quốc tế Florida gồm Cao đẳng Kiến trúc và Nghệ thuật, Nghệ thuật và Khoa học, Quản trị kinh doanh, Giáo dục, Kỹ thuật và Tin học, cao đẳng Honors, Luật, Dược, Điều dưỡng và Khoa học y tế, Quản lý khách sạn và du lịch, Báo chí và tuyên truyền, và Sức khoẻ cộng đồng và Công tác xã hội. Trường cấp bằng hệ đại học và sau đại học ở nhiều lĩnh vực.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Florida International University - University Graduate School

Location: Florida International University, SW 8th St, Miami, FL, USAPhone: +1 305-348-2000
Website: http://www.fiu.edu/
Distance: 0 km

Florida International University

Location: Florida International University, SW 8th St, Miami, FL, USAPhone: +1 305-348-2000
Website: http://www.fiu.edu/
Distance: 0 km