fbpx
Đại học Florida Gulf Coast (Florida Gulf Coast University) là trường công lập tại tiểu bang Florida, được thành lập năm 1991 ở Fort Myers. Học viện được chứng nhận bởi Ủy ban các cao đẳng thuộc Hiệp hội những trường/cao đẳng khu vực phía Nam trong việc cấp bằng liên kết, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua cao đẳng: khoa học & nghệ thuật, sư phạm, y, nghiên cứu chuyên ngành, kinh doanh Lutgert, trường kỹ thuật U.A. Whitaker.

 

Đại học Florida Gulf Coast (Florida Gulf Coast University) là trường công lập tại tiểu bang Florida, được thành lập năm 1991 ở Fort Myers. Học viện được chứng nhận bởi Ủy ban các cao đẳng thuộc Hiệp hội những trường/cao đẳng khu vực phía Nam trong việc cấp bằng liên kết, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua cao đẳng: khoa học & nghệ thuật, sư phạm, y, nghiên cứu chuyên ngành, kinh doanh Lutgert, trường kỹ thuật U.A. Whitaker.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Florida Gulf Coast University

Location: Florida Gulf Coast University, FGCU Boulevard South, Fort Myers, FL, USAPhone: +1 239-590-1000
Website: http://www.fgcu.edu/
Distance: 0 km