fbpx

Đại học cơ khí & nông nghiệp Florida (Florida Agricultural and Mechanical University) được thành lập vào ngày 3/10/1887 tại Tallahassee, Florida, dưới tên gọi cao đẳng State Normal dành cho sinh viên da màu Học viện cung cấp khóa học dự bị đại học, cao học, tiến sỹ, chuyên ngành. Các chương trình được tổ chức đào tạo ở các trường: kiến trúc; kinh doanh & công nghiệp; nghiên cứu đại cương; nghiên cứu chuyên sâu; báo chí truyền hình & đồ họa; điều dưỡng; khoa học y tế ứng dụng, cao đẳng giáo dục; luật; dược; khoa học & nghệ thuật; kỹ thuật; kỹ thuật, công nghệ & nông nghiệp và học viện khoa học môi trường

Đại học cơ khí & nông nghiệp Florida (Florida Agricultural and Mechanical University) được thành lập vào ngày 3/10/1887 tại Tallahassee, Florida, dưới tên gọi cao đẳng State Normal dành cho sinh viên da màu Học viện cung cấp khóa học dự bị đại học, cao học, tiến sỹ, chuyên ngành. Các chương trình được tổ chức đào tạo ở các trường: kiến trúc; kinh doanh & công nghiệp; nghiên cứu đại cương; nghiên cứu chuyên sâu; báo chí truyền hình & đồ họa; điều dưỡng; khoa học y tế ứng dụng, cao đẳng giáo dục; luật; dược; khoa học & nghệ thuật; kỹ thuật; kỹ thuật, công nghệ & nông nghiệp và học viện khoa học môi trường

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Tallahassee Community College

Location: Tallahassee Community College, Appleyard Drive, Tallahassee, FL, USAPhone: +1 850-201-6200
Website: http://www.tcc.fl.edu/
Distance: 5.53 km

Florida State University

Location: Florida State University, W College Ave, Tallahassee, FL, USAPhone: +1 850-644-2525
Website: http://www.fsu.edu/
Distance: 2.5 km