fbpx
Được thành lập vào năm 1970, Federation University Australia là cơ sở đào tạo cổ thứ 3 Ôxtrâylia. Trường có 25.000 sinh viên trong đó có 7.500 sinh viên quốc tế. Trường có 3 cơ sở ở Ballarat và mỗi địa điểm một cơ sở ở Horsham, Stawell và Ararat bên cạnh Công viên Công nghệ. Trường Cao đẳng Công nghệ UB, một trung tâm đào tạo kỹ thuật mới, là cơ sở mới thêm vào. Trường tổ chức các chương trình giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu trong các ngành nghệ thuật, khoa học va nhân văn. Các cơ sở TAFE của trường nằm tại Stawell, Horsham và Ararat.

 

Được thành lập vào năm 1970, Federation University Australia là cơ sở đào tạo cổ thứ 3 Ôxtrâylia. Trường có 25.000 sinh viên trong đó có 7.500 sinh viên quốc tế. Trường có 3 cơ sở ở Ballarat và mỗi địa điểm một cơ sở ở Horsham, Stawell và Ararat bên cạnh Công viên Công nghệ. Trường Cao đẳng Công nghệ UB, một trung tâm đào tạo kỹ thuật mới, là cơ sở mới thêm vào. Trường tổ chức các chương trình giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu trong các ngành nghệ thuật, khoa học va nhân văn. Các cơ sở TAFE của trường nằm tại Stawell, Horsham và Ararat.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Federation University Australia

Location: Federation University Australia, University Dr, Mount Helen Victoria, ÚcPhone: +61 1800 333 864
Website: http://federation.edu.au/
Distance: 0 km