Được thành lập vào năm 1970, Federation University Australia là cơ sở đào tạo cổ thứ 3 Ôxtrâylia. Trường có 25.000 sinh viên trong đó có 7.500 sinh viên quốc tế. Trường có 3 cơ sở ở Ballarat và mỗi địa điểm một cơ sở ở Horsham, Stawell và Ararat bên cạnh Công viên Công nghệ. Trường Cao đẳng Công nghệ UB, một trung tâm đào tạo kỹ thuật mới, là cơ sở mới thêm vào. Trường tổ chức các chương trình giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu trong các ngành nghệ thuật, khoa học va nhân văn. Các cơ sở TAFE của trường nằm tại Stawell, Horsham và Ararat.

 

Được thành lập vào năm 1970, Federation University Australia là cơ sở đào tạo cổ thứ 3 Ôxtrâylia. Trường có 25.000 sinh viên trong đó có 7.500 sinh viên quốc tế. Trường có 3 cơ sở ở Ballarat và mỗi địa điểm một cơ sở ở Horsham, Stawell và Ararat bên cạnh Công viên Công nghệ. Trường Cao đẳng Công nghệ UB, một trung tâm đào tạo kỹ thuật mới, là cơ sở mới thêm vào. Trường tổ chức các chương trình giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu trong các ngành nghệ thuật, khoa học va nhân văn. Các cơ sở TAFE của trường nằm tại Stawell, Horsham và Ararat.

 

Read more

Thông tin của bạn

Chỉ cần điền một vài thông tin dưới đây. Tư vấn viên của Du học - Định cư GoGet sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn

Tôi đang quan tâm đến

Bạn muốn học ngành nào?
Bạn muốn học bằng cấp nào?
Lời nhắn

Tất cả thông tin của bạn đều được bảo mật bởi Du học - Định cư GoGet.

  Write a Review

  Click to rate

  Is this your business?

  Claim listing is the best way to manage and protect your business

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Federation University Australia

  Location: Federation University Australia, University Dr, Mount Helen Victoria, ÚcPhone: +61 1800 333 864
  Website: http://federation.edu.au/
  Distance: 0 km

  Claim This Listing

  Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.