fbpx
Đại học Falmouth (University College Falmouth) được thành lập năm 1902 tại Falmouth, Cornwall với 3 cơ sở: Woodlane, Tremough, Dartington. Trường có các lớp trong lĩnh vực thiết kế thời trang, mỹ thuật, thiết kế đồ họa, phác thảo, phác thảo theo mẫu, tranh hiện thực, tranh cổ, thuật vẽ đánh bóng, phác thảo mẫu thực vật, âm nhạc, sân khấu, sáng tác văn học.

 

Đại học Falmouth (University College Falmouth) được thành lập năm 1902 tại Falmouth, Cornwall với 3 cơ sở: Woodlane, Tremough, Dartington. Trường có các lớp trong lĩnh vực thiết kế thời trang, mỹ thuật, thiết kế đồ họa, phác thảo, phác thảo theo mẫu, tranh hiện thực, tranh cổ, thuật vẽ đánh bóng, phác thảo mẫu thực vật, âm nhạc, sân khấu, sáng tác văn học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Falmouth University

Location: Falmouth University, Penryn, Vương Quốc AnhPhone: +44 1326 370400
Website: http://www.falmouth.ac.uk/
Distance: 0 km