ETH Zurich – Học viện Công nghệ Zurich Liên bang Thụy Sĩ, được thành lập năm 1855. ETH Zurich là trường hàng đầu về Công nghệ và Khoa học Tự nhiên với vô số các khóa học sau Đại Học bằng tiếng Anh. Trường có 21 cựu sinh viên là học giả đạt giải Nobel và hơn 18.500 sinh viên quốc tế đến từ 110 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới.

ETH Zurich – Học viện Công nghệ Zurich Liên bang Thụy Sĩ, được thành lập năm 1855. ETH Zurich là trường hàng đầu về Công nghệ và Khoa học Tự nhiên với vô số các khóa học sau Đại Học bằng tiếng Anh. Trường có 21 cựu sinh viên là học giả đạt giải Nobel và hơn 18.500 sinh viên quốc tế đến từ 110 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Basel

Location: University of Basel / Kollegienhaus, Petersplatz, Basel, SwitzerlandPhone: +41 61 207 31 11
Website: http://www.unibas.ch/
Distance: 1.65 km

ETH Zurich

Location: ETH Zürich - Department of Biosystems Science and Engineering ETH, Mattenstrasse, Basel, SwitzerlandPhone: +41 61 387 33 55
Website: http://www.bsse.ethz.ch/
Distance: 0 km