fbpx
ESCP Châu Âu là một trường quản lý trình độ cao với quy mô quốc tế và cũng là một cơ sở châu Âu quy mô lớn. Trường được thành lập ở Paris vào năm 1819 và kể từ đó, đã đào tạo nền nhiều thế hệ lãnh đạo, góp phần vào danh tiếng tốt đẹp mà hiện nay trường đang có. Hàng năm, ESCP Châu Âu chào đón 4.000 sinh viên và một số lượng tương tự các nhà quản lý hàng đầu. Trường hoạt động với sự tiên tiến của một nền kinh tế trí thức và phi vật chất, nuôi dưỡng sự sáng tạo và đồng hành cùng các tổ chức kinh doanh trong quá trình thay đổi. Trường trang bị cho sinh viên và các nhà quản lý trên khắp thế giới một mô hình quản lý chuẩn bị cho họ bước vào tương lai đặc biệt về những giá trị nhân văn Châu Âu như sáng tạo, lịch sử, văn hóa, toán học và đa dạng.

 

ESCP Châu Âu là một trường quản lý trình độ cao với quy mô quốc tế và cũng là một cơ sở châu Âu quy mô lớn. Trường được thành lập ở Paris vào năm 1819 và kể từ đó, đã đào tạo nền nhiều thế hệ lãnh đạo, góp phần vào danh tiếng tốt đẹp mà hiện nay trường đang có. Hàng năm, ESCP Châu Âu chào đón 4.000 sinh viên và một số lượng tương tự các nhà quản lý hàng đầu. Trường hoạt động với sự tiên tiến của một nền kinh tế trí thức và phi vật chất, nuôi dưỡng sự sáng tạo và đồng hành cùng các tổ chức kinh doanh trong quá trình thay đổi. Trường trang bị cho sinh viên và các nhà quản lý trên khắp thế giới một mô hình quản lý chuẩn bị cho họ bước vào tương lai đặc biệt về những giá trị nhân văn Châu Âu như sáng tạo, lịch sử, văn hóa, toán học và đa dạng.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 6.74 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 7.24 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 5.87 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 5.52 km

West London English School

Location: West London English School, Uxbridge Road, London, UKPhone: +44 20 3198 1888
Website: http://wles.net/
Distance: 9.29 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 5.69 km