fbpx
Trung tâm Chất lượng Chuyên nghiệp Châu Á năm tại Trung tâm Robinson, Singapore. Trung tâm tổ chức hàng loạt khóa học được lựa chọn đặc biệt để tạo nên sự khác biệt rõ ràng nhất tại nơi làm việc của sinh viên. Hiện nay, Trung tâm là đại diện cho các trường đại học, học viện và hiệp hội chuyên nghiệp từ Ôxtrâylia và Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trung tâm tổ chức các chương trình chuyên ngành Quản lý Doanh nghiệp và Kinh doanh, Du lịch và Quản lý khách sạn, Tài chính và Đầu tư, và Truyền thông số và Công nghệ thông tin.

 

Trung tâm Chất lượng Chuyên nghiệp Châu Á năm tại Trung tâm Robinson, Singapore. Trung tâm tổ chức hàng loạt khóa học được lựa chọn đặc biệt để tạo nên sự khác biệt rõ ràng nhất tại nơi làm việc của sinh viên. Hiện nay, Trung tâm là đại diện cho các trường đại học, học viện và hiệp hội chuyên nghiệp từ Ôxtrâylia và Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trung tâm tổ chức các chương trình chuyên ngành Quản lý Doanh nghiệp và Kinh doanh, Du lịch và Quản lý khách sạn, Tài chính và Đầu tư, và Truyền thông số và Công nghệ thông tin.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 5.3 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 3.93 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 3.18 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 7.47 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 1.95 km