fbpx

Đại Học Erasmus Rotterdam (Erasmus University Rotterdam) được thành lập năm 1973 tại Hà Lan. Một số khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực quản lý, y, khoa học y tế. Trường giúp sinh viên tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực mà họ lựa chọn với sự khởi đầu tốt nhất có thể. Học viện cao kết chất lượng đào tạo cao thông qua nhiều chứng nhận & phương Pháp tiếp cận đa ngành. Đại học Erasmus Rotterdam có mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, cung cấp cho học viên cơ hội thực tập, tuyển dụng tại chỗ.

Đại Học Erasmus Rotterdam (Erasmus University Rotterdam) được thành lập năm 1973 tại Hà Lan. Một số khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực quản lý, y, khoa học y tế. Trường giúp sinh viên tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực mà họ lựa chọn với sự khởi đầu tốt nhất có thể. Học viện cao kết chất lượng đào tạo cao thông qua nhiều chứng nhận & phương Pháp tiếp cận đa ngành. Đại học Erasmus Rotterdam có mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, cung cấp cho học viên cơ hội thực tập, tuyển dụng tại chỗ.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Codarts, University of the Arts

Location: Kruisplein 26, 3012 CC Rotterdam, Zuid-Holland, NetherlandsPhone: +31 10 217 1100
Website: http://www.codarts.nl/
Distance: 3.71 km

Netherlands Maritime University

Location: Netherlands Maritime University, Lloydstraat, Rotterdam, NetherlandsPhone: +31 10 448 6060
Website: http://netherlandsmaritimeuniversity.eu/
Distance: 4.77 km

Rotterdam University, University of Applied Sciences

Location: Rotterdam University of Applied Sciences, G.J. de Jonghweg, Rotterdam, NetherlandsPhone: +31 10 794 9494
Website: http://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/locaties/academieplein
Distance: 4.38 km

Erasmus University Rotterdam

Location: Erasmus University Rotterdam, Burgemeester Oudlaan, Rotterdam, NetherlandsPhone: +31 10 408 1111
Website: http://www.eur.nl/
Distance: 0 km