fbpx

English Language Company Australia

Ngày đăng 2018-12-27
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Công ty Ngôn ngữ Anh (ELC) là một trường dạy tiếng Anh ở Ôxtrâylia. Cơ sở tổ chức các chương trình tiếng Anh (Tiếng Anh cơ sở, Luyên thi Cambridge và Tiếng Anh học thuật); và chương trình Tiếng Anh dành cho giáo viên. Công ty Ngôn ngữ Anh cũng tổ chức các chương trình học tập và làm việc cho những người đi công tác và những người có visa sinh viên. Chương trình việc làm bao gồm các Công ty Du lịch và Việc làm, Chương trình Hỗ trợ Việc làm sinh viên (SWAP) và Thực tập. Trường nằm tại trung tâm Sydney, New South Wales.

Công ty Ngôn ngữ Anh (ELC) là một trường dạy tiếng Anh ở Ôxtrâylia. Cơ sở tổ chức các chương trình tiếng Anh (Tiếng Anh cơ sở, Luyên thi Cambridge và Tiếng Anh học thuật); và chương trình Tiếng Anh dành cho giáo viên. Công ty Ngôn ngữ Anh cũng tổ chức các chương trình học tập và làm việc cho những người đi công tác và những người có visa sinh viên. Chương trình việc làm bao gồm các Công ty Du lịch và Việc làm, Chương trình Hỗ trợ Việc làm sinh viên (SWAP) và Thực tập. Trường nằm tại trung tâm Sydney, New South Wales.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.04 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 5.68 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 2.67 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.47 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.34 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 1.16 km