fbpx

Endeavour College of Natural Health

Ngày đăng 2018-12-28
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Trường Cao đẳng Sức khỏe tự nhiên Endeavour trước đây là Trường Cao đẳng Sức khỏe tự nhiên Úc là một tổ chức tư nhân được thành lập năm 1975. Trường có 6 địa điểm trên khắp nước Úc – Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Perth, Adelaide và Sydney. Các cơ sở Brisbane, Melbourne, Gold Coast, Adelaide và Perth cung cấp các khóa học cử nhân, chứng chỉ, văn bằng và văn bằng cao cấp về nhiều lĩnh vực. Trường cung cấp 6 chương trình cử nhân về khoa học sức khỏe trong các lĩnh vực châm cứu, liệu pháp thiên nhiên, dược phẩm dinh dưỡng, thảo dược phương tây, vi lượng đồng căn và điều trị cơ xương. Ngoài ra, các khóa học ngắn hạn được cung cấp đào tạo trên 40 lĩnh vực nghiên cứu.

Trường Cao đẳng Sức khỏe tự nhiên Endeavour trước đây là Trường Cao đẳng Sức khỏe tự nhiên Úc là một tổ chức tư nhân được thành lập năm 1975. Trường có 6 địa điểm trên khắp nước Úc – Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Perth, Adelaide và Sydney. Các cơ sở Brisbane, Melbourne, Gold Coast, Adelaide và Perth cung cấp các khóa học cử nhân, chứng chỉ, văn bằng và văn bằng cao cấp về nhiều lĩnh vực. Trường cung cấp 6 chương trình cử nhân về khoa học sức khỏe trong các lĩnh vực châm cứu, liệu pháp thiên nhiên, dược phẩm dinh dưỡng, thảo dược phương tây, vi lượng đồng căn và điều trị cơ xương. Ngoài ra, các khóa học ngắn hạn được cung cấp đào tạo trên 40 lĩnh vực nghiên cứu.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 1.07 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.7 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.65 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.87 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 1.23 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.55 km