fbpx
Emily Carr University of Art and Design là một trường đại học sau trung học công lập nằm trên đảo Granville ở Vancouver, BC, Canada. Trường cung cấp các chương trình được giảng dạy ở bốn khoa khác nhau: Khoa Văn hóa cộng đồng; Khoa Thiết kế & Truyền thông; Khoa Nghệ thuật và khoa sau đại học.

 

Emily Carr University of Art and Design là một trường đại học sau trung học công lập nằm trên đảo Granville ở Vancouver, BC, Canada. Trường cung cấp các chương trình được giảng dạy ở bốn khoa khác nhau: Khoa Văn hóa cộng đồng; Khoa Thiết kế & Truyền thông; Khoa Nghệ thuật và khoa sau đại học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

The Interior Design Institute

Location: The Interior Design Institute, West Georgia Street, Vancouver, Columbia thuộc Anh, CanadaWebsite: http://institutdedesigndinterieur.ca/
Distance: 2.53 km

City University of Seattle in Canada (Vancouver)

Location: City University of Seattle, West Pender Street, Vancouver, Columbia thuộc Anh, CanadaPhone: +1 604-689-2489
Website: http://www.cityuniversity.ca/
Distance: 2.57 km

Alexander College

Location: Alexander College, Kingsway, Burnaby, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaPhone: +1 604-435-5815
Website: http://www.alexandercollege.ca/
Distance: 7.82 km

The Photography Institute

Location: 701 West Georgia Street, Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaDistance: 2.53 km

Fairleigh Dickinson University, Vancouver Campus

Location: FDU, Cambie Street, Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaPhone: +1 604-682-8112
Website: https://view2.fdu.edu/vancouver-campus/
Distance: 2.01 km

Centre for Digital Media

Location: Centre for Digital Media, Great Northern Way, Vancouver, Columbia thuộc Anh, Ca-na-đaPhone: +1 778-370-1001
Website: http://thecdm.ca/
Distance: 0.2 km