fbpx
Cao đẳng Emerson (Emerson College) là trường tư thục tại Boston, Massachusetts, được thành lập năm 1880 bởi Charles Wesley Emerson. Học viện tập trung vào “truyền thông và nghệ thuật”. Cao đẳng Emerson cấp bằng cử nhân, cao học, nghiên cứu chuyên ngành về truyền thông, khoa học giao tiếp & chứng rối loạn, báo chí, nghệ thuật thị giác & đa phương tiện, nghệ thuật biểu diễn & biên kịch, văn học & xuất bản. Các chương trình đào tạo khác được tổ chức đào tạo thông qua trường nghệ thuật, đơn vị nghệ thuật biểu diễn, phòng nghệ thuật thị giác & đa phương tiện, ban biên kịch, văn học & xuất bản.

 

Cao đẳng Emerson (Emerson College) là trường tư thục tại Boston, Massachusetts, được thành lập năm 1880 bởi Charles Wesley Emerson. Học viện tập trung vào “truyền thông và nghệ thuật”. Cao đẳng Emerson cấp bằng cử nhân, cao học, nghiên cứu chuyên ngành về truyền thông, khoa học giao tiếp & chứng rối loạn, báo chí, nghệ thuật thị giác & đa phương tiện, nghệ thuật biểu diễn & biên kịch, văn học & xuất bản. Các chương trình đào tạo khác được tổ chức đào tạo thông qua trường nghệ thuật, đơn vị nghệ thuật biểu diễn, phòng nghệ thuật thị giác & đa phương tiện, ban biên kịch, văn học & xuất bản.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hult International Business School

Location: Hult International Business School, Education Street, Cambridge, MA, USAPhone: +1 617-746-1990
Website: http://www.hult.edu/
Distance: 2.02 km

The New England College of Optometry

Location: New England College of Optometry, Beacon Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-266-2030
Website: http://www.neco.edu/
Distance: 1.77 km

Boston Graduate School of Psychoanalysis

Location: Boston Graduate School of Psychoanalysis, Beacon Street, Brookline, MA, USAPhone: +1 617-277-3915
Website: http://www.bgsp.edu/
Distance: 5.76 km

Fisher College

Location: Fisher College, Beacon Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-236-8800
Website: http://www.fisher.edu/
Distance: 0.81 km

Wentworth Institute of Technology

Location: Wentworth Institute of Technology, Huntington Avenue, Boston, MA, USAPhone: +1 617-989-4590
Website: https://www.wit.edu/
Distance: 3.05 km

Emerson College

Location: Emerson College - Colonial Building, Boylston Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-824-8500
Website: http://emerson.edu/
Distance: 0 km