fbpx

ELS Universal English College

Ngày đăng 2018-12-27
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Làng Toàn cầu Sydney (Trường Cao đẳng Tiếng Anh toàn cầu) là một trường tiếng Anh ở Ôxtrâylia với hơn 21 năm kinh nghiệm về giảng dạy các khóa học tiếng Anh cho sinh viên quốc tế. Trường tổ chức các khóa tiếng Anh cơ sở, tiếng Anh học thuật và các khóa chuẩn bị vào phổ thông trung thọc, và các khóa luyện thi như IELTS và Cambridge. Học viện cũng tổ chức một khóa học tiếng Anh kinh doanh chính quy, các chương trình học theo năm và theo học kỳ, và các chương trình ngày nghỉ dành cho thanh thiếu niên. Trường nằm tại Sydney, New South Wales.

Làng Toàn cầu Sydney (Trường Cao đẳng Tiếng Anh toàn cầu) là một trường tiếng Anh ở Ôxtrâylia với hơn 21 năm kinh nghiệm về giảng dạy các khóa học tiếng Anh cho sinh viên quốc tế. Trường tổ chức các khóa tiếng Anh cơ sở, tiếng Anh học thuật và các khóa chuẩn bị vào phổ thông trung thọc, và các khóa luyện thi như IELTS và Cambridge. Học viện cũng tổ chức một khóa học tiếng Anh kinh doanh chính quy, các chương trình học theo năm và theo học kỳ, và các chương trình ngày nghỉ dành cho thanh thiếu niên. Trường nằm tại Sydney, New South Wales.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 1.06 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 4.83 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 3.73 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 1.28 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.88 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 2.05 km