fbpx

Thông tin chung

Cao đẳng cộng đồng Elgin (Elgin Community College (ECC)) tọa lạc tại Elgin, Illinois, giữa Chicago và Rockford ở Fox River Valley. Được thành lập năm 1949, ECC tổ chức giảng dạy chương trình thông qua khuôn viên chính, cơ sở Fountain Square, trung tâm Streamwood. Học viện cũng có các địa điểm trực thuộc ở khắp ngoại ô khu vực tây bắc. Hiện tại, trường có gần 17,000 sinh viên theo học tại những cơ sở khác nhau của ECC. ECC cung cấp kỹ thuật chất lượng cao, chuyên ngành, giáo dục dành cho người đi làm, đào tạo từ xa và cơ hội lấy bằng trước thời hạn

Thông tin chung

Cao đẳng cộng đồng Elgin (Elgin Community College (ECC)) tọa lạc tại Elgin, Illinois, giữa Chicago và Rockford ở Fox River Valley. Được thành lập năm 1949, ECC tổ chức giảng dạy chương trình thông qua khuôn viên chính, cơ sở Fountain Square, trung tâm Streamwood. Học viện cũng có các địa điểm trực thuộc ở khắp ngoại ô khu vực tây bắc. Hiện tại, trường có gần 17,000 sinh viên theo học tại những cơ sở khác nhau của ECC. ECC cung cấp kỹ thuật chất lượng cao, chuyên ngành, giáo dục dành cho người đi làm, đào tạo từ xa và cơ hội lấy bằng trước thời hạn

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Elgin Community College

Location: Elgin Community College, Spartan Drive, Elgin, IL, USAPhone: 60123-7193 | 847-214-7385
Website: https://elgin.edu/
Distance: 0 km