Cao đẳng Canterbury (Canterbury College) có hơn 9,000 sinh viên theo học tại Canterbury, Kent. Trường xây dựng được danh tiếng đào tạo xuất sắc, đáp ứng học viên đến từ UK và nước ngoài. Học viện có hơn 300 khóa học từ đào tạo Đại Học, Cao học, ngoại khóa như kế toán, kỹ năng tư vấn, lý thuyết & thực hành tư vấn, nghiên cứu cơ bản về xe có động cơ, đường tới giáo dục đại học, bán hoa, làm vườn, NVQ 2/dạy nghề, kinh doanh kết hợp với ICT, khảo cổ học, nghiên cứu kinh doanh, hóa học.

Cao đẳng Canterbury (Canterbury College) có hơn 9,000 sinh viên theo học tại Canterbury, Kent. Trường xây dựng được danh tiếng đào tạo xuất sắc, đáp ứng học viên đến từ UK và nước ngoài. Học viện có hơn 300 khóa học từ đào tạo Đại Học, Cao học, ngoại khóa như kế toán, kỹ năng tư vấn, lý thuyết & thực hành tư vấn, nghiên cứu cơ bản về xe có động cơ, đường tới giáo dục đại học, bán hoa, làm vườn, NVQ 2/dạy nghề, kinh doanh kết hợp với ICT, khảo cổ học, nghiên cứu kinh doanh, hóa học.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Churchill House School Of English Language

Location: Churchill House School of English Language, Spencer Square, Ramsgate, UKPhone: +44 1843 593630
Website: http://www.churchillhouse.com/
Distance: 3.15 km

EKC Group

Location: Broadstairs College, Ramsgate Road, Margate, Broadstairs, Kent CT10 1PN, England, UKPhone: +44 1843 605040
Website: http://www.eastkent.ac.uk/broadstairs
Distance: 0 km

East Kent College

Location: Ramsgate Road, Broadstairs, Kent CT10 1PN, England, UKWebsite: https://www.ekcgroup.ac.uk/
Distance: 0.19 km