fbpx
Được thành lập năm 1992, đại học Napier (Napier University) là trường công lập tại Edinburgh, Scotland. Học viện có gần 14,002 sinh viên. 3 khoa chính phụ trách 3 chuyên ngành khác nhau là trường kinh doanh đại học Napier, khoa kỹ thuật, máy tính & công nghiệp sáng tạo, khoa y tế, khoa học đời sống & xã hội.

 

Được thành lập năm 1992, đại học Napier (Napier University) là trường công lập tại Edinburgh, Scotland. Học viện có gần 14,002 sinh viên. 3 khoa chính phụ trách 3 chuyên ngành khác nhau là trường kinh doanh đại học Napier, khoa kỹ thuật, máy tính & công nghiệp sáng tạo, khoa y tế, khoa học đời sống & xã hội.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Basil Paterson Edinburgh

Location: Basil Paterson Edinburgh, Queen Street, Edinburgh, UKPhone: +44 131 225 3802
Website: http://www.basilpaterson.co.uk/
Distance: 4.52 km

SRUC Scotland's Rural College

Location: Scotland's Rural College - SRUC, SRUC, West Mains Road, Edinburgh, UKPhone: +44 (0) 131 535 4000
Website: http://www.sruc.ac.uk/
Distance: 3.92 km

Edinburgh School Of English

Location: Edinburgh School of English, Canongate, The Royal Mile, Edinburgh, UKPhone: +44 131 557 9200
Website: http://www.edinburghschoolofenglish.com/
Distance: 5.08 km

University of Edinburgh

Location: The University of Edinburgh, South Bridge, Edinburgh, Vương Quốc AnhPhone: +44 131 650 1000
Website: http://www.ed.ac.uk/
Distance: 4.33 km

Heriot-Watt University

Location: Heriot-Watt University, Edinburgh Campus, Boundary Road North, Edinburgh, Vương Quốc AnhPhone: +44 131 449 5111
Website: http://www.hw.ac.uk/
Distance: 5.1 km

Edinburgh Napier University

Location: Edinburgh Napier University, Colinton Road, Edinburgh, Vương Quốc AnhPhone: +44 333 900 6040
Website: http://www.napier.ac.uk/
Distance: 0 km