fbpx

Đại Học Bách khoa Liên Bang Lausanne (EPFL) là một trong các Học viện Công nghệ Liên Bang Thụy Sĩ. EPFL có 13 khóa học bậc đại học và Cao học thuộc nhiều lĩnh vực như Khoa học Cơ bản, Kỹ sư, Khoa học Đời sống, Kiến trúc, Xây dựng và Môi trường.

Đại Học Bách khoa Liên Bang Lausanne (EPFL) là một trong các Học viện Công nghệ Liên Bang Thụy Sĩ. EPFL có 13 khóa học bậc đại học và Cao học thuộc nhiều lĩnh vực như Khoa học Cơ bản, Kỹ sư, Khoa học Đời sống, Kiến trúc, Xây dựng và Môi trường.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

HEC Lausanne

Location: HEC Lausanne Executive MBA, Lausanne, SwitzerlandPhone: +41 21 692 33 91
Website: http://www.unil.ch/emba
Distance: 1.46 km

Ecole hoteliere de Lausanne

Location: École hôtelière de Lausanne, Route de Cojonnex, Lausanne, SwitzerlandPhone: +41 21 785 11 11
Website: http://www.ehl.edu/
Distance: 9.98 km

University of Lausanne

Location: University of Lausanne, Lausanne, SwitzerlandPhone: +41 21 692 11 11
Website: http://www.unil.ch/
Distance: 1.05 km

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Location: École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Route Cantonale, Lausanne, SwitzerlandPhone: +41 21 693 11 11
Website: http://www.epfl.ch/
Distance: 0 km