fbpx

Ecole des Ponts ParisTech (ENPC), thành lập lăm 1747, là một trong những trường Kỹ sư hàng đầu tại Pháp. Với khoảng 2000 sinh viên, trong đó có 900 sinh viên quốc tế, ENPC cung cấp các khóa học Quản trị Quốc tế và MBA bằng tiếng Anh. Trường có quan hệ hợp tác với 53 trường Đại Học ở 32 quốc gia. Các sinh viên quốc tế tại ENPC có thể xin được cấp học bổng nghiên cứu.

Ecole des Ponts ParisTech (ENPC), thành lập lăm 1747, là một trong những trường Kỹ sư hàng đầu tại Pháp. Với khoảng 2000 sinh viên, trong đó có 900 sinh viên quốc tế, ENPC cung cấp các khóa học Quản trị Quốc tế và MBA bằng tiếng Anh. Trường có quan hệ hợp tác với 53 trường Đại Học ở 32 quốc gia. Các sinh viên quốc tế tại ENPC có thể xin được cấp học bổng nghiên cứu.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Les Ponts Business School

Location: École des Ponts Business School, Champs-sur-Marne, FrancePhone: +33 1 64 15 22 12
Website: http://www.pontsbschool.com/
Distance: 0.12 km

Ecole des Ponts ParisTech

Location: École des Ponts Paris Tech, Avenue Blaise Pascal, Champs-sur-Marne, FrancePhone: +33 (0) 1 64 15 34 23
Website: http://www.enpc.fr/
Distance: 0 km