fbpx

EC Language Schools (UK)

Ngày đăng 2019-01-11
Quốc gia Vương Quốc Anh
Xếp hạng
0.0

EC có các trường ngôn ngữ ở 9 địa điểm – London, Cambridge, Brighton, San Francisco, San Diego, New York, Boston, Malta và Cape Town. Năm nay, hơn 700 cán bộ nhân viên của EC sẽ giúp hơn 25.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia học hỏi và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

EC có các trường ngôn ngữ ở 9 địa điểm – London, Cambridge, Brighton, San Francisco, San Diego, New York, Boston, Malta và Cape Town. Năm nay, hơn 700 cán bộ nhân viên của EC sẽ giúp hơn 25.000 sinh viên đến từ hơn 120 quốc gia học hỏi và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 1.93 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 7.03 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 0.9 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 6.79 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 0.9 km

British Study Centres London

Location: British Study Centres London Central, Bloomsbury Square, London, UKPhone: +44 20 7317 0160
Website: https://www.british-study.com/adults/english-language-schools/london/
Distance: 1.17 km