fbpx
Đại học Đông Washington (Eastern Washington University) là trường công lập tổng hợp, được thành lập năm 1882 tại Cheney, Washington với 9,831 sinh viên theo học hiện nay. Các chương trình cũng được giảng dạy tại Bellevue, Everett, Kent, Seattle, Shoreline, Spokane, Tacoma, Vancouver và Yakima. Đại học Đông Washington cung cấp hơn 100 lĩnh vực, 10 bằng thạc sỹ, 4 chứng chỉ hệ cao học, 55 khóa học bậc sau đại học và thạc sỹ ngành ứng dụng vật lý trị liệu. Các chương trình cao học đào tạo chuyên ngành từ khoa học y tế đến giáo dục, từ biên kịch đến quản trị kinh doanh.

 

Đại học Đông Washington (Eastern Washington University) là trường công lập tổng hợp, được thành lập năm 1882 tại Cheney, Washington với 9,831 sinh viên theo học hiện nay. Các chương trình cũng được giảng dạy tại Bellevue, Everett, Kent, Seattle, Shoreline, Spokane, Tacoma, Vancouver và Yakima. Đại học Đông Washington cung cấp hơn 100 lĩnh vực, 10 bằng thạc sỹ, 4 chứng chỉ hệ cao học, 55 khóa học bậc sau đại học và thạc sỹ ngành ứng dụng vật lý trị liệu. Các chương trình cao học đào tạo chuyên ngành từ khoa học y tế đến giáo dục, từ biên kịch đến quản trị kinh doanh.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Eastern Washington University

Location: Eastern Washington University, 5th Street, Cheney, WA, USAPhone: +1 509-359-6200
Website: https://www.ewu.edu/
Distance: 0 km