fbpx
Được thành lập năm 1895, Đại học Đông Illinois (Eastern Illinois University) nằm ở Charleston, Illinois. Có khoảng 12,179 sinh viên đang theo học tại trường. Trường có nhiều chương trình dạy cử nhân và cao học thuộc các chuyên ngành Nghệ thuật và Nhân văn, Giáo dục và Đào tạo Chuyên nghiệp, Kinh doanh và Khoa học ứng dụng, …

 

Được thành lập năm 1895, Đại học Đông Illinois (Eastern Illinois University) nằm ở Charleston, Illinois. Có khoảng 12,179 sinh viên đang theo học tại trường. Trường có nhiều chương trình dạy cử nhân và cao học thuộc các chuyên ngành Nghệ thuật và Nhân văn, Giáo dục và Đào tạo Chuyên nghiệp, Kinh doanh và Khoa học ứng dụng, …

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Eastern Illinois University

Location: Eastern Illinois University, Lincoln Avenue, Charleston, IL, USAPhone: +1 217-581-5000
Website: https://www.eiu.edu/
Distance: 0 km