fbpx

Từ khởi điểm chỉ là một trường đào tạo giáo viên, Đại học East Carolina (East Carolina University) đã phát triển trở thành một trường đại học nghiên cứu quốc gia với lượng tuyển sinh vào khoảng hơn 26.000 sinh viên. Khuôn viên trường nằm tại Greenville, North Carolina. Trường có 104 chương trình cấp bằng cử nhân, 73 chương trình cấp bằng thạc sĩ, bốn chương trình cấp bằng chuyên gia, ba chương trình chuyên nghiệp cấp độ 1, và 17 chương trình tiến sĩ tại các phân hệ của trường như Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Thomas Harriot, và Trường Y khoa Brody.

Từ khởi điểm chỉ là một trường đào tạo giáo viên, Đại học East Carolina (East Carolina University) đã phát triển trở thành một trường đại học nghiên cứu quốc gia với lượng tuyển sinh vào khoảng hơn 26.000 sinh viên. Khuôn viên trường nằm tại Greenville, North Carolina. Trường có 104 chương trình cấp bằng cử nhân, 73 chương trình cấp bằng thạc sĩ, bốn chương trình cấp bằng chuyên gia, ba chương trình chuyên nghiệp cấp độ 1, và 17 chương trình tiến sĩ tại các phân hệ của trường như Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Thomas Harriot, và Trường Y khoa Brody.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

East Carolina University

Location: East Carolina University, East 5th Street, Greenville, NC, USAPhone: +1 252-328-6131
Website: http://ecu.edu/
Distance: 0 km