fbpx

Thông tin chung

Đại học Duquesne (Duquesne University) được thành lập năm 1878, là học viện tư thục tại Pittsburgh, Pennsylvania với 10,368 sinh viên theo học hiện nay. Học viện bao gồm 10 trường đào tạo: nghệ thuật tự do hệ cao học, âm nhạc, quản trị kinh doanh, khoa học y tế, sư phạm, luật, phát triển chuyên ngành & lãnh đạo, điều dưỡng, dược, khoa học tự nhiên & môi trường, cao đẳng McAnulty. Đại học Duquesne cấp bằng cử nhân, cao học, tiến sỹ.

Thông tin chung

Đại học Duquesne (Duquesne University) được thành lập năm 1878, là học viện tư thục tại Pittsburgh, Pennsylvania với 10,368 sinh viên theo học hiện nay. Học viện bao gồm 10 trường đào tạo: nghệ thuật tự do hệ cao học, âm nhạc, quản trị kinh doanh, khoa học y tế, sư phạm, luật, phát triển chuyên ngành & lãnh đạo, điều dưỡng, dược, khoa học tự nhiên & môi trường, cao đẳng McAnulty. Đại học Duquesne cấp bằng cử nhân, cao học, tiến sỹ.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Pittsburgh

Location: University of Pittsburgh, Fifth Avenue, Pittsburgh, PA, USAPhone: +1 412-624-4141
Website: http://www.pitt.edu/
Distance: 2.62 km

Carnegie Mellon University

Location: 5000 Forbes Ave, Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa KỳPhone: 412-268-2000
Website: https://www.cmu.edu/
Distance: 4.04 km

Duquesne University

Location: 600 Forbes Avenue, Pittsburgh, PA 15282, USAPhone: 412.396.6000
Website: https://www.duq.edu/
Distance: 0 km