fbpx

Học viện công nghệ Dundalk (Dundalk Institute of Technology) là trường nổi tiếng về nghiên cứu tại Ireland. Trường tọa lạc trên mảnh đất rộng 90 mẫu Anh giữa Dublin và Belfast, nơi giao thoa của các tuyến đường. Dundalk mong muốn tạo ra môi trường giáo dục & dịch vụ chất lượng cao, gắn liền với sự phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế khu vực lên tầm quốc tế. Đồng thời, học viện thúc đẩy trách nhiệm cá nhân của sinh viên và nâng cao tính chuyên nghiệp của nhân viên nhà trường cũng như học viên trong môi trường hỗ trợ lẫn nhau & tăng hiệu quả học tập.

Học viện công nghệ Dundalk (Dundalk Institute of Technology) là trường nổi tiếng về nghiên cứu tại Ireland. Trường tọa lạc trên mảnh đất rộng 90 mẫu Anh giữa Dublin và Belfast, nơi giao thoa của các tuyến đường. Dundalk mong muốn tạo ra môi trường giáo dục & dịch vụ chất lượng cao, gắn liền với sự phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế khu vực lên tầm quốc tế. Đồng thời, học viện thúc đẩy trách nhiệm cá nhân của sinh viên và nâng cao tính chuyên nghiệp của nhân viên nhà trường cũng như học viên trong môi trường hỗ trợ lẫn nhau & tăng hiệu quả học tập.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Dundalk Institute of Technology

Location: Dundalk Institute of Technology, Marshes Upper, Dundalk, County Louth, IrelandPhone: +353 42 937 0200
Website: http://www.dkit.ie/
Distance: 0 km