fbpx

Được thành lập năm 1997, học viện nghệ thuật, thiết kế & công nghệ Dun Laoghaire (Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology) là một trong 13 trường công lập công nghệ ở Ireland. Trường được phép cấp bằng trình độ B thuộc hệ thống chuyên môn quốc gia (National Qualifications Framework). Mục đích của học viện là đảm bảo sinh viên đạt được trình độ học thuật, sáng tạo, chuyên nghiệp, kỹ thuật cao nhất. Học viện nghệ thuật, thiết kế & công nghệ Dun Laoghaire là trường đào tạo Đại Học với nhiều chuyên gia, mô hình giảng dạy độc đáo. Sinh viên sẽ tìm thấy một môi trường phát triển mạnh mẽ về nghiên cứu, gặp gỡ nhiều người bạn mới cũng như được tận hưởng cuộc sống nơi đây.

Được thành lập năm 1997, học viện nghệ thuật, thiết kế & công nghệ Dun Laoghaire (Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology) là một trong 13 trường công lập công nghệ ở Ireland. Trường được phép cấp bằng trình độ B thuộc hệ thống chuyên môn quốc gia (National Qualifications Framework). Mục đích của học viện là đảm bảo sinh viên đạt được trình độ học thuật, sáng tạo, chuyên nghiệp, kỹ thuật cao nhất. Học viện nghệ thuật, thiết kế & công nghệ Dun Laoghaire là trường đào tạo Đại Học với nhiều chuyên gia, mô hình giảng dạy độc đáo. Sinh viên sẽ tìm thấy một môi trường phát triển mạnh mẽ về nghiên cứu, gặp gỡ nhiều người bạn mới cũng như được tận hưởng cuộc sống nơi đây.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hibernia College Dublin

Location: Hibernia College, Merrion Road, Dublin, IrelandPhone: +353 1 661 0168
Website: http://www.hiberniacollege.com/
Distance: 5.92 km

American College Dublin

Location: American College Dublin, Merrion Square North, Dublin, IrelandPhone: +353 1 676 8939
Website: https://www.iamu.edu/
Distance: 9.37 km

The Photography Institute

Location: 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, IrelandWebsite: https://www.thephotographyinstitute.ie/
Distance: 9.07 km

The Interior Design Institute

Location: 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, IrelandWebsite: https://www.theinteriordesigninstitute.ie/
Distance: 9.07 km

Royal College of Surgeons in Ireland

Location: Royal College of Surgeons in Ireland, Saint Stephen's Green, Dublin, IrelandPhone: +353 1 402 2100
Website: http://www.rcsi.ie/
Distance: 9.75 km

National College of Ireland

Location: National College of Ireland, Mayor Street Lower, International Financial Services Centre, Dublin, IrelandPhone: +353 1 449 8500
Website: http://www.ncirl.ie/
Distance: 9.67 km