fbpx

Trường kinh doanh Dublin (Dublin Business School) được thành lập năm 1975, là cao đẳng hạng ba, độc lập, lớn nhất Ireland. Với hơn 9,000 sinh viên, DBS được chứng nhận bởi Đại Học Liverpool John Moores (LJMU). Học viện cung cấp một loạt chương trình cử nhân chính quy, tại chức, sau Cao học, chuyên ngành, giáo dục quản trị thông qua các trường kinh doanh, nghệ thuật, luật. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý, luật, kế toán, tài chính, marketing, quản lý sự kiện, công nghệ thông tin, nghệ thuật, truyền thông, báo chí, tâm lý học, tư vấn, khoa học xã hội. DBS có các du học sinh đến từ hơn 70 quốc gia.

Trường kinh doanh Dublin (Dublin Business School) được thành lập năm 1975, là cao đẳng hạng ba, độc lập, lớn nhất Ireland. Với hơn 9,000 sinh viên, DBS được chứng nhận bởi Đại Học Liverpool John Moores (LJMU). Học viện cung cấp một loạt chương trình cử nhân chính quy, tại chức, sau Cao học, chuyên ngành, giáo dục quản trị thông qua các trường kinh doanh, nghệ thuật, luật. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý, luật, kế toán, tài chính, marketing, quản lý sự kiện, công nghệ thông tin, nghệ thuật, truyền thông, báo chí, tâm lý học, tư vấn, khoa học xã hội. DBS có các du học sinh đến từ hơn 70 quốc gia.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hibernia College Dublin

Location: Hibernia College, Merrion Road, Dublin, IrelandPhone: +353 1 661 0168
Website: http://www.hiberniacollege.com/
Distance: 4.17 km

Dorset College

Location: Dorset College, Charles Street Great, Mountjoy, Dublin 1, IrelandPhone: +353 1 830 6129
Website: http://www.dorset-college.ie/
Distance: 1.91 km

IBAT College Dublin

Location: IBAT College Dublin, Frederick Street North, Rotunda, Dublin, IrelandPhone: +353 1 807 5055
Website: https://www.ibat.ie/
Distance: 1.66 km

Independent Colleges

Location: Independent College Dublin, Mountjoy, Dublin 1, IrelandPhone: +353 1 877 3900
Website: http://www.independentcolleges.ie/
Distance: 1.68 km

American College Dublin

Location: American College Dublin, Merrion Square North, Dublin, IrelandPhone: +353 1 676 8939
Website: https://www.iamu.edu/
Distance: 1.01 km

The Photography Institute

Location: 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, IrelandWebsite: https://www.thephotographyinstitute.ie/
Distance: 0.98 km