Trường kinh doanh Dublin (Dublin Business School) được thành lập năm 1975, là cao đẳng hạng ba, độc lập, lớn nhất Ireland. Với hơn 9,000 sinh viên, DBS được chứng nhận bởi Đại Học Liverpool John Moores (LJMU). Học viện cung cấp một loạt chương trình cử nhân chính quy, tại chức, sau Cao học, chuyên ngành, giáo dục quản trị thông qua các trường kinh doanh, nghệ thuật, luật. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý, luật, kế toán, tài chính, marketing, quản lý sự kiện, công nghệ thông tin, nghệ thuật, truyền thông, báo chí, tâm lý học, tư vấn, khoa học xã hội. DBS có các du học sinh đến từ hơn 70 quốc gia.

Trường kinh doanh Dublin (Dublin Business School) được thành lập năm 1975, là cao đẳng hạng ba, độc lập, lớn nhất Ireland. Với hơn 9,000 sinh viên, DBS được chứng nhận bởi Đại Học Liverpool John Moores (LJMU). Học viện cung cấp một loạt chương trình cử nhân chính quy, tại chức, sau Cao học, chuyên ngành, giáo dục quản trị thông qua các trường kinh doanh, nghệ thuật, luật. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý, luật, kế toán, tài chính, marketing, quản lý sự kiện, công nghệ thông tin, nghệ thuật, truyền thông, báo chí, tâm lý học, tư vấn, khoa học xã hội. DBS có các du học sinh đến từ hơn 70 quốc gia.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Hibernia College Dublin

  Location: Hibernia College, Merrion Road, Dublin, IrelandPhone: +353 1 661 0168
  Website: http://www.hiberniacollege.com/
  Distance: 4.17 km

  Dorset College

  Location: Dorset College, Charles Street Great, Mountjoy, Dublin 1, IrelandPhone: +353 1 830 6129
  Website: http://www.dorset-college.ie/
  Distance: 1.91 km

  IBAT College Dublin

  Location: IBAT College Dublin, Frederick Street North, Rotunda, Dublin, IrelandPhone: +353 1 807 5055
  Website: https://www.ibat.ie/
  Distance: 1.66 km

  Independent Colleges

  Location: Independent College Dublin, Mountjoy, Dublin 1, IrelandPhone: +353 1 877 3900
  Website: http://www.independentcolleges.ie/
  Distance: 1.68 km

  American College Dublin

  Location: American College Dublin, Merrion Square North, Dublin, IrelandPhone: +353 1 676 8939
  Website: https://www.iamu.edu/
  Distance: 1.01 km

  The Photography Institute

  Location: 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, IrelandWebsite: https://www.thephotographyinstitute.ie/
  Distance: 0.98 km