fbpx

Đại học Drexel (Drexel University) là trường tư thục thành lập vào năm 1891 tại Philadelphia, Pennsylvania. Hiện trường có khoảng 20.000 sinh viên theo học. Tất cả các khóa học của trường được giảng dạy tại các trường: cao đẳng nghệ thuật và khoa học, cao đẳng kinh doanh, trường sư phạm, cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng dược, cao đẳng điều dưỡng và y tế, trường kỹ thuật sinh học, khoa học và y tế, trường Y tế công cộng, Cao đẳng danh dự Pennoni, cao đẳng khoa học và công nghệ thông tin, trường luật, cao đẳng nghệ thuật truyền thông và cao đẳng nghiên cứu chuyên nghiệp.

Đại học Drexel (Drexel University) là trường tư thục thành lập vào năm 1891 tại Philadelphia, Pennsylvania. Hiện trường có khoảng 20.000 sinh viên theo học. Tất cả các khóa học của trường được giảng dạy tại các trường: cao đẳng nghệ thuật và khoa học, cao đẳng kinh doanh, trường sư phạm, cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng dược, cao đẳng điều dưỡng và y tế, trường kỹ thuật sinh học, khoa học và y tế, trường Y tế công cộng, Cao đẳng danh dự Pennoni, cao đẳng khoa học và công nghệ thông tin, trường luật, cao đẳng nghệ thuật truyền thông và cao đẳng nghiên cứu chuyên nghiệp.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

The University of The Arts

Location: 320 S Broad St, Philadelphia, PA 19102, USAPhone: +1 215-717-6049
Website: https://www.uarts.edu/
Distance: 2.42 km

Drexel University Online

Location: Drexel University Online, Market Street, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 877-215-0009
Website: http://online.drexel.edu/
Distance: 0.49 km

Thomas Jefferson University

Location: Thomas Jefferson University East Falls Campus, Henry Avenue, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 215-951-2700
Website: https://www.jefferson.edu/
Distance: 6.91 km

Drexel University

Location: Drexel University, Chestnut Street, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 215-895-2000
Website: http://www.drexel.edu/
Distance: 0 km

Temple University

Location: Temple University, North Broad Street, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 215-204-7000
Website: http://www.temple.edu/
Distance: 4.02 km