fbpx

Drexel University Online

Ngày đăng 2019-01-04
Quốc gia USA
Xếp hạng
0.0

Đại học trực tuyến Drexel (Drexel University Online) được thành lập năm 1996, là nhà cung cấp giáo dục trực tuyến tại Hoa Kỳ. Sinh viên sẽ có cảm giác như đang học ở khuôn viên trường khi tham gia chương trình chứng chỉ, cử nhân, thạc sỹ trực tuyến với các bài giảng đã được công nhận, mang tính cạnh tranh với các trường khác. Những khóa học trực tuyến được chứng nhận của Drexel thiết kế cho các chuyên gia – những người muốn hoàn thành hoặc nâng cao kiến thức của mình qua hình thức trực tuyến mà vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Với nền tảng tốt về công nghệ & nghiên cứu, đại học trực tuyến Drexel mang lại kiến thức tốt hơn các trường cao đẳng trực tuyến khác.

Đại học trực tuyến Drexel (Drexel University Online) được thành lập năm 1996, là nhà cung cấp giáo dục trực tuyến tại Hoa Kỳ. Sinh viên sẽ có cảm giác như đang học ở khuôn viên trường khi tham gia chương trình chứng chỉ, cử nhân, thạc sỹ trực tuyến với các bài giảng đã được công nhận, mang tính cạnh tranh với các trường khác. Những khóa học trực tuyến được chứng nhận của Drexel thiết kế cho các chuyên gia – những người muốn hoàn thành hoặc nâng cao kiến thức của mình qua hình thức trực tuyến mà vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Với nền tảng tốt về công nghệ & nghiên cứu, đại học trực tuyến Drexel mang lại kiến thức tốt hơn các trường cao đẳng trực tuyến khác.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

The University of The Arts

Location: 320 S Broad St, Philadelphia, PA 19102, USAPhone: +1 215-717-6049
Website: https://www.uarts.edu/
Distance: 1.95 km

Drexel University Online

Location: Drexel University Online, Market Street, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 877-215-0009
Website: http://online.drexel.edu/
Distance: 0 km

Thomas Jefferson University

Location: Thomas Jefferson University East Falls Campus, Henry Avenue, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 215-951-2700
Website: https://www.jefferson.edu/
Distance: 7.05 km

Drexel University

Location: Drexel University, Chestnut Street, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 215-895-2000
Website: http://www.drexel.edu/
Distance: 0.49 km

Temple University

Location: Temple University, North Broad Street, Philadelphia, PA, USAPhone: +1 215-204-7000
Website: http://www.temple.edu/
Distance: 3.76 km