fbpx

Được thành lập năm 1828, trường Đại Học Công nghệ Dresden (TUD) là một ngôi trường nổ tiếng đặt tại Saxony, Đức. Khoảng 37.000 sinh viên theo học tại TUD, nơi nổi tiếng lâu đời trong đào tạo các ngành Khoa học Kỹ sư. Các chương trình sau đại học của trường được dạy bằng tiếng Anh, bao gồm Kỹ sư Sinh học Phân tử (Molecular), Hệ thống Điện tử nano (Nanoelectronic Systems) và Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropical Forestry). TUD có các đối tác giáo dục và nghiên cứu bao gồm Siemens và IBM. Trường cũng nổi tiếng là trường đại học thân thiện với mức phí sinh hoạt thấp

Được thành lập năm 1828, trường Đại Học Công nghệ Dresden (TUD) là một ngôi trường nổ tiếng đặt tại Saxony, Đức. Khoảng 37.000 sinh viên theo học tại TUD, nơi nổi tiếng lâu đời trong đào tạo các ngành Khoa học Kỹ sư. Các chương trình sau đại học của trường được dạy bằng tiếng Anh, bao gồm Kỹ sư Sinh học Phân tử (Molecular), Hệ thống Điện tử nano (Nanoelectronic Systems) và Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropical Forestry). TUD có các đối tác giáo dục và nghiên cứu bao gồm Siemens và IBM. Trường cũng nổi tiếng là trường đại học thân thiện với mức phí sinh hoạt thấp

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Dresden University of Technology

Location: Dresden University of Technology, Dresden, GermanyPhone: +49 351 4630
Website: http://tu-dresden.de/
Distance: 0 km