fbpx
Cao đẳng bang Dixie thuộc Utah (Dixie State College of Utah) là học viện công lập, thành lập năm 1911 tại St George, Utah. Trường cấp bằng cử nhân kế toán, hàng không, sinh học, quản trị kinh doanh, truyền thông, máy tính và thông tin, vệ sinh răng miệng, sư phạm tiểu học, tiếng anh, âm nhạc, điều dưỡng v.v. Ngoài ra, cao đẳng Dixie cung cấp chương trình đào tạo liên kết trong lĩnh vực sư phạm mầm non, kinh doanh, tư pháp hình sự, dự bị kỹ thuật.

 

Cao đẳng bang Dixie thuộc Utah (Dixie State College of Utah) là học viện công lập, thành lập năm 1911 tại St George, Utah. Trường cấp bằng cử nhân kế toán, hàng không, sinh học, quản trị kinh doanh, truyền thông, máy tính và thông tin, vệ sinh răng miệng, sư phạm tiểu học, tiếng anh, âm nhạc, điều dưỡng v.v. Ngoài ra, cao đẳng Dixie cung cấp chương trình đào tạo liên kết trong lĩnh vực sư phạm mầm non, kinh doanh, tư pháp hình sự, dự bị kỹ thuật.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Dixie State University

Location: Dixie State University, South 700 East, St. George, UT, USAPhone: +1 435-652-7500
Website: http://www.dixie.edu/
Distance: 0 km