fbpx

Học viện Thiết kế Eindhoven (Design Academy Eindhoven) là trường thiết kế có trụ sở tại Eindhoven ở phía nam Hà Lan. Học viện cung cấp khóa học cho bậc học Đại Học (Cử nhân thiết kế) và sau đại học (Thạc sĩ thiết kế) trong thiết kế. Học viện Thiết kế Eindhoven có nhóm nghiên cứu chuyên ngành trong thiết kế, thiết kế theo xu hướng xã hội, và thiết kế thông tin. Eindhoven là thành phố lớn thứ năm ở Hà Lan và đã phát triển thành một trung tâm nghiên cứu, đổi mới và thiết kế. Nó thường được gọi là ‘bộ não’ của Hà Lan.

Học viện Thiết kế Eindhoven (Design Academy Eindhoven) là trường thiết kế có trụ sở tại Eindhoven ở phía nam Hà Lan. Học viện cung cấp khóa học cho bậc học Đại Học (Cử nhân thiết kế) và sau đại học (Thạc sĩ thiết kế) trong thiết kế. Học viện Thiết kế Eindhoven có nhóm nghiên cứu chuyên ngành trong thiết kế, thiết kế theo xu hướng xã hội, và thiết kế thông tin. Eindhoven là thành phố lớn thứ năm ở Hà Lan và đã phát triển thành một trung tâm nghiên cứu, đổi mới và thiết kế. Nó thường được gọi là ‘bộ não’ của Hà Lan.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Technische Universiteit Eindhoven University of Technology

Location: Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, NetherlandsPhone: +31 40 247 9111
Website: http://www.tue.nl/
Distance: 1.47 km

Design Academy Eindhoven

Location: Design Academy Eindhoven, Emmasingel, Eindhoven, NetherlandsPhone: +31 40 239 3939
Website: http://www.designacademy.nl/
Distance: 0 km