Cao đẳng Derby (Derby College) là trường giáo dục hệ Cao học tại 4 cơ sở chính tại và quanh Derby. Học viện được thành lập vào tháng 3/2002 bằng cách sáp nhập 3 cao đẳng Đại Học Derby Wilmorton, cao đẳng Broomfield, cao đẳng Mackworth Derby. Hiện nay, trường có hơn 4,500 sinh viên chính quy và 15,700 học viên tại chức. Khóa học được tổ chức đào tạo thông qua các trung tâm: Broomfield Hall, Masons Place, Joseph Wright Centre, Prince Charles Avenue. Chương trình từ GCSEs đến cấp văn bằng, dạy nghề, giáo dục cho người đi làm cũng được cung cấp

Cao đẳng Derby (Derby College) là trường giáo dục hệ Cao học tại 4 cơ sở chính tại và quanh Derby. Học viện được thành lập vào tháng 3/2002 bằng cách sáp nhập 3 cao đẳng Đại Học Derby Wilmorton, cao đẳng Broomfield, cao đẳng Mackworth Derby. Hiện nay, trường có hơn 4,500 sinh viên chính quy và 15,700 học viên tại chức. Khóa học được tổ chức đào tạo thông qua các trung tâm: Broomfield Hall, Masons Place, Joseph Wright Centre, Prince Charles Avenue. Chương trình từ GCSEs đến cấp văn bằng, dạy nghề, giáo dục cho người đi làm cũng được cung cấp

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Derby Online Learning

Location: University of Derby Online Learning, Derby, UKPhone: +44 1332 594000
Website: https://www.derby.ac.uk
Distance: 2.06 km

Derby College

Location: Derby College, Roundhouse Road, Derby, UKPhone: +44 800 028 0289
Website: http://www.derby-college.ac.uk/
Distance: 0 km

University of Derby

Location: University of Derby, Kedleston Road, Derby, Vương Quốc AnhPhone: +44 1332 590500
Website: https://www.derby.ac.uk/
Distance: 3.43 km