fbpx

Được thành lập năm 1837, đại học DePauw (DePauw University) là học viện nghệ thuật tự do & âm nhạc hệ cử nhân, tư thục tại Greencastle, Indiana. 44 chuyên ngành được cung cấp thông qua cao đẳng nghệ thuật tự do. 3 chương trình văn bằng được tổ chức đào tạo qua trường âm nhạc. Trường đào tạo trong những lĩnh vực như nghệ thuật, nghiên cứu Châu Á, sinh học, khoa học máy tính, nghiên cứu xung đột, kinh tế & quản lý, nghiên cứu giáo dục, Anh ngữ, nghiên cứu Châu Âu, nghiên cứu điện ảnh, nghiên cứu chuyển động cơ học của cơ thể, âm nhạc, nghiên cứu hệ thần kinh v.v. Đại học DePauw có 2,298 sinh viên

Được thành lập năm 1837, đại học DePauw (DePauw University) là học viện nghệ thuật tự do & âm nhạc hệ cử nhân, tư thục tại Greencastle, Indiana. 44 chuyên ngành được cung cấp thông qua cao đẳng nghệ thuật tự do. 3 chương trình văn bằng được tổ chức đào tạo qua trường âm nhạc. Trường đào tạo trong những lĩnh vực như nghệ thuật, nghiên cứu Châu Á, sinh học, khoa học máy tính, nghiên cứu xung đột, kinh tế & quản lý, nghiên cứu giáo dục, Anh ngữ, nghiên cứu Châu Âu, nghiên cứu điện ảnh, nghiên cứu chuyển động cơ học của cơ thể, âm nhạc, nghiên cứu hệ thần kinh v.v. Đại học DePauw có 2,298 sinh viên

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Depauw University

Location: DePauw University, South Locust Street, Greencastle, IN, USAPhone: +1 765-658-4800
Website: http://www.depauw.edu/
Distance: 0 km