fbpx

Trường Đại học Denison (Denison University) là một viện nghiên cứu tư về nghệ thuật tự do và khoa học tại Granville, Ohio với 2,050 sinh viên đang theo học tại đây. Được thành lập năm 1831, trường Đại học cấp bằng Cử nhân về Nghệ thuật, Cử nhân về Khoa học và Cử nhân về Mỹ thuật. Các lĩnh vực được tổ chức bao gồm: Tiếng Ả rập, Lịch sử nghệ thuật, Thiên văn học, Đào tạo về thể thao (athletic training), Sinh học, Nghiên cứu về người da màu, Hoá học và Hoá sinh, Tiếng Trung, Điện ảnh, Văn học Hy Lạp, Truyền thông, Tin học, Vũ đạo, Đông Á học, Kinh tế, Giáo dục, Khoa học địa chất, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Lịch sử, Nghiên cứu quốc tế, Toán học, Ngôn ngữ hiện đại (modern languages), Âm nhạc và Thần kinh học.

Trường Đại học Denison (Denison University) là một viện nghiên cứu tư về nghệ thuật tự do và khoa học tại Granville, Ohio với 2,050 sinh viên đang theo học tại đây. Được thành lập năm 1831, trường Đại học cấp bằng Cử nhân về Nghệ thuật, Cử nhân về Khoa học và Cử nhân về Mỹ thuật. Các lĩnh vực được tổ chức bao gồm: Tiếng Ả rập, Lịch sử nghệ thuật, Thiên văn học, Đào tạo về thể thao (athletic training), Sinh học, Nghiên cứu về người da màu, Hoá học và Hoá sinh, Tiếng Trung, Điện ảnh, Văn học Hy Lạp, Truyền thông, Tin học, Vũ đạo, Đông Á học, Kinh tế, Giáo dục, Khoa học địa chất, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Lịch sử, Nghiên cứu quốc tế, Toán học, Ngôn ngữ hiện đại (modern languages), Âm nhạc và Thần kinh học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Denison University

Location: Denison University, West College Street, Granville, OH, USAPhone: +1 740-587-0810
Website: http://denison.edu/
Distance: 0 km