fbpx

Đại Học công nghệ Delft (Delft University of Technology) được thành lập năm 1842 tại Hà Lan. Đây là trường công nghệ lâu đời nhất, rộng lớn nhất ở Hà Lan. Delft không ngừng tìm kiếm những tài năng xuất sắc nhằm duy trì học viện hàng đầu về giáo dục & nghiên cứu. Một số khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực khoa học, thiết kế, kỹ thuật v.v. Đại học công nghệ Delft có khoảng 16,500 cử nhân & thạc sỹ, 4,700 nhân viên nhà trường

Đại Học công nghệ Delft (Delft University of Technology) được thành lập năm 1842 tại Hà Lan. Đây là trường công nghệ lâu đời nhất, rộng lớn nhất ở Hà Lan. Delft không ngừng tìm kiếm những tài năng xuất sắc nhằm duy trì học viện hàng đầu về giáo dục & nghiên cứu. Một số khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực khoa học, thiết kế, kỹ thuật v.v. Đại học công nghệ Delft có khoảng 16,500 cử nhân & thạc sỹ, 4,700 nhân viên nhà trường

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

UNESCO-IHE Institute for Water Education

Location: IHE Delft Institute for Water Education, Westvest, Delft, NetherlandsPhone: +31 15 215 1715
Website: http://www.un-ihe.org/
Distance: 1.36 km

Leiden University College The Hague

Location: Leiden University College, Anna van Buerenplein, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 800 9503
Website: https://www.universiteitleiden.nl
Distance: 9.42 km

Royal Academy of Art, The Hague

Location: Royal Academy of Art, The Hague (KABK), Prinsessegracht, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 315 4777
Website: http://www.kabk.nl/
Distance: 9.58 km

Hague University of Applied Sciences

Location: The Hague University of Applied Sciences, Johanna Westerdijkplein, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 445 8888
Website: http://www.dehaagsehogeschool.nl/
Distance: 7.98 km

Delft University of Technology

Location: Delft University of Technology (TU Delft), Mekelweg, Delft, NetherlandsPhone: +31 15 278 9111
Website: http://www.tudelft.nl/
Distance: 0 km