fbpx

Đại học Deakin được thành lập vào những năm 1970 và có các cơ sở tại Geelong, Melbourne, và Warrnambool, Victoria. Trường hiện có hơn 32.000 sinh viên đăng ký. Trường tổ chức các chương trình học tập thường xuyên thông qua các khoa Nghệ thuật và Giáo dục; Kinh doanh và Luật; Sức khỏe, Y học, Điều dưỡng và Khoa học hành vi; và Khoa học và Công nghệ. Các chương trình chuyên ngành được tổ chức trong các lĩnh vực bảo tồn cuộc sống hoang dã, nghiên cứu Indonesia hoặc Ả rập, nuôi trồng thủy sản và khoa học về rượu vang. Các cơ sở tại Warrnambool nằm bên bờ biển và chuyên tổ chức các chương trình có liên quan đến nghề cá và khoa học hàng hải.

Đại học Deakin được thành lập vào những năm 1970 và có các cơ sở tại Geelong, Melbourne, và Warrnambool, Victoria. Trường hiện có hơn 32.000 sinh viên đăng ký. Trường tổ chức các chương trình học tập thường xuyên thông qua các khoa Nghệ thuật và Giáo dục; Kinh doanh và Luật; Sức khỏe, Y học, Điều dưỡng và Khoa học hành vi; và Khoa học và Công nghệ. Các chương trình chuyên ngành được tổ chức trong các lĩnh vực bảo tồn cuộc sống hoang dã, nghiên cứu Indonesia hoặc Ả rập, nuôi trồng thủy sản và khoa học về rượu vang. Các cơ sở tại Warrnambool nằm bên bờ biển và chuyên tổ chức các chương trình có liên quan đến nghề cá và khoa học hàng hải.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Melbourne School of Theology MST

Location: Melbourne School of Theology, Burwood Highway, Wantirna Victoria, ÚcPhone: +61 3 9881 7800
Website: http://www.mst.edu.au/
Distance: 8.44 km

Hawthorn-Melbourne

Location: Hawthorn-Melbourne English Language Centre, Auburn Road, Hawthorn Victoria, ÚcPhone: +61 3 9815 4000
Website: http://hawthornenglish.com/
Distance: 6.48 km

Box Hill Institute

Location: Box Hill Institute, Elgar Road, Box Hill Victoria, ÚcPhone: +61 1300 269 445
Website: http://www.boxhill.edu.au/
Distance: 3.49 km

Monash College

Location: Monash College Clayton Campus, Đại học Monash, Rainforest Walk, Clayton Victoria, ÚcPhone: +61 3 9905 5261
Website: http://www.monashcollege.edu.au/
Distance: 7.65 km

Holmesglen

Location: Holmesglen Institute, Waverley Road, Glen Waverley Victoria, ÚcPhone: +61 3 9564 1555
Website: http://www.holmesglen.edu.au/
Distance: 5.51 km

Monash University

Location: Monash University, Clayton Campus, Wellington Rd, Clayton Victoria, ÚcPhone: +61 3 9905 4000
Website: http://monash.edu/
Distance: 7.32 km