fbpx
Trường Cao đẳng David Game được thành lập năm 1974 và đặt trụ sở tại Luân Đôn. Trường tổ chức hàng loạt chương trình trình độ A, các chương trình GCSE và các chương trình cơ sở của đại học.Trường được cả BAC và OFSTED kiểm định. Các môn học được giảng dạy cho các khóa học trình độ AS và A gồm Thiết kế đồ họa; Nghệ thuật và Thiết kế; Tiếng Anh; Giáo dục Tôn giáo; Kinh doanh; Văn học Anh; Toán cao cấp; Chính phủ và Chính trị; Triết học; Sinh học; Kế toán; Máy tính; Xã hội học; Nhiếp ảnh; CNTT; Luật; Truyền thông; Tâm lý học, Lịch sử, v.vv…

Trường Cao đẳng David Game được thành lập năm 1974 và đặt trụ sở tại Luân Đôn. Trường tổ chức hàng loạt chương trình trình độ A, các chương trình GCSE và các chương trình cơ sở của đại học.Trường được cả BAC và OFSTED kiểm định. Các môn học được giảng dạy cho các khóa học trình độ AS và A gồm Thiết kế đồ họa; Nghệ thuật và Thiết kế; Tiếng Anh; Giáo dục Tôn giáo; Kinh doanh; Văn học Anh; Toán cao cấp; Chính phủ và Chính trị; Triết học; Sinh học; Kế toán; Máy tính; Xã hội học; Nhiếp ảnh; CNTT; Luật; Truyền thông; Tâm lý học, Lịch sử, v.vv…

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 2.74 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 9.78 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 5.85 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 3.71 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 9.49 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 3.95 km