Được thành lập vào năm 1949, Đại Học Bách Khoa Đại Liên (Dalian University of Technology – DUT) tọa lạc tại thành phố biển Đại Liên, Trung Quốc. Trường đại học công lập này có 29 khoa với 7 cơ sở đào tạo và hiện có nhiều sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới đang theo học. DUT có các chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc những ngành như Thiết kế Cơ kí, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư hóa ở bậc Cử nhân; Vật lý vật liệu (Material Physics), Hóa học, Quy hoạch và Quản lý giao thông (Transportation Planning and Management), Khoa học máy tính và Công nghệ ở bậc Thạc sĩ. Trường đại học này có chương trình cấp học bổng và nhiều lựa chọn nhà ở cho sinh viên quốc tế.

Được thành lập vào năm 1949, Đại Học Bách Khoa Đại Liên (Dalian University of Technology – DUT) tọa lạc tại thành phố biển Đại Liên, Trung Quốc. Trường đại học công lập này có 29 khoa với 7 cơ sở đào tạo và hiện có nhiều sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới đang theo học. DUT có các chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc những ngành như Thiết kế Cơ kí, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư hóa ở bậc Cử nhân; Vật lý vật liệu (Material Physics), Hóa học, Quy hoạch và Quản lý giao thông (Transportation Planning and Management), Khoa học máy tính và Công nghệ ở bậc Thạc sĩ. Trường đại học này có chương trình cấp học bổng và nhiều lựa chọn nhà ở cho sinh viên quốc tế.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Dalian University of Technology

Location: Dalian University of Technology, 凌工路 Ganjingzi, Dalian, Liaoning, ChinaPhone: +86 411 8470 8221
Website: https://www.dlut.edu.cn/
Distance: 0 km