fbpx
Dalhousie University là một trường đại học nghiên cứu hệ công lập nằm ở Nova Scotia, Canada – với ba cơ sở tại Halifax và cơ sở thứ tư ở Bible Hill. Được thành lập vào năm 1818, Dalhousie là một trong những trường đại học lâu đời nhất của Canada, thu hút hơn 18.200 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Trường có 12 khoa và cung cấp hơn 180 chương trình học.

 

Dalhousie University là một trường đại học nghiên cứu hệ công lập nằm ở Nova Scotia, Canada – với ba cơ sở tại Halifax và cơ sở thứ tư ở Bible Hill. Được thành lập vào năm 1818, Dalhousie là một trong những trường đại học lâu đời nhất của Canada, thu hút hơn 18.200 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Trường có 12 khoa và cung cấp hơn 180 chương trình học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Atlantic School of Theology

Location: Atlantic School of Theology, Francklyn Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-423-6939
Website: http://www.astheology.ns.ca/
Distance: 1.4 km

Saint Mary's University

Location: Saint Mary's University, Robie Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-420-5400
Website: http://www.smu.ca/
Distance: 0.93 km

University of King's College

Location: University of King's College, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaDistance: 0.29 km

Mount Saint Vincent University

Location: Mount Saint Vincent University, Bedford Highway, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-457-6788
Website: http://www.msvu.ca/
Distance: 5.66 km

NSCAD University

Location: NSCAD University, Duke Street, Halifax, Nova Scotia, Ca-na-đaPhone: +1 902-444-9600
Website: http://nscad.ca/
Distance: 1.99 km