fbpx
Cao đẳng cộng đồng Cuyahoga (Cuyahoga Community College) được thành lập năm 1963 tại Cleveland, Ohio. Học viện được chứng nhận bởi Ủy ban đào tạo hệ đại học thuộc Hiệp hội các trường/cao đẳng khu vực Bắc Trung Bộ. Hơn 140 chương trình dạy nghề & kỹ thuật được cung cấp cho 55,000 sinh viên. Lĩnh vực được tổ chức giảng dạy như kế toán, nghệ thuật, công nghệ máy móc tự động, sinh học, quản lý kinh doanh, hóa học, tiếng Trung, máy tính, khiêu vũ, trợ lý nha sỹ, kinh doanh qua mạng, giáo dục, kinh tế

 

Cao đẳng cộng đồng Cuyahoga (Cuyahoga Community College) được thành lập năm 1963 tại Cleveland, Ohio. Học viện được chứng nhận bởi Ủy ban đào tạo hệ đại học thuộc Hiệp hội các trường/cao đẳng khu vực Bắc Trung Bộ. Hơn 140 chương trình dạy nghề & kỹ thuật được cung cấp cho 55,000 sinh viên. Lĩnh vực được tổ chức giảng dạy như kế toán, nghệ thuật, công nghệ máy móc tự động, sinh học, quản lý kinh doanh, hóa học, tiếng Trung, máy tính, khiêu vũ, trợ lý nha sỹ, kinh doanh qua mạng, giáo dục, kinh tế

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Cuyahoga Community College

Location: Cuyahoga Community College, Richmond Road, Highland Hills, OH, USAPhone: +1 216-987-6000
Website: http://tri-c.edu/
Distance: 0 km