fbpx

Curtin University, Malaysia

Ngày đăng 2019-01-04
Quốc gia Malaysia
Bằng cấpĐại Học
Xếp hạng
0.0
Cơ sở Sarawak của trường Đại học Công nghệ Curtin, đi vào hoạt động năm 1999 với tư cách cơ sở đào tạo ở nước ngoài của của Đại học Công nghệ Curtin, Tây Úc. Nằm ở Miri, Sarawak, Curtin Sarawak là cơ sở đào tạo của một trường đại học nước ngoài đầu tiên ở Đông Malaysia. Khuôn viên Sarawak có số lượng sinh viên quốc tế theo học là 2.700 đến từ hơn 40 quốc gia. Các khóa học được cung cấp là chuuwong trình đại cương, chương trình đại học và sau đại học trong các lĩnh vực kinh doanh, máy tính, kỹ thuật, phương tiện truyền thông, văn hóa và địa chất.

 

Cơ sở Sarawak của trường Đại học Công nghệ Curtin, đi vào hoạt động năm 1999 với tư cách cơ sở đào tạo ở nước ngoài của của Đại học Công nghệ Curtin, Tây Úc. Nằm ở Miri, Sarawak, Curtin Sarawak là cơ sở đào tạo của một trường đại học nước ngoài đầu tiên ở Đông Malaysia. Khuôn viên Sarawak có số lượng sinh viên quốc tế theo học là 2.700 đến từ hơn 40 quốc gia. Các khóa học được cung cấp là chuuwong trình đại cương, chương trình đại học và sau đại học trong các lĩnh vực kinh doanh, máy tính, kỹ thuật, phương tiện truyền thông, văn hóa và địa chất.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Florida Atlantic University

Location: 777 Glades Rd, Boca Raton, Florida, Hoa Kỳ

Colby Community College

Location: Colby Community College, S Range, Colby, KS, USAPhone: +1 785-462-7575
Website: https://www.colbycc.edu/index.html

Whatcom Community College

Location: 237 W Kellogg Rd, Bellingham, WA 98226, Hoa KỳPhone: 360.383.3000
Website: https://whatcom.edu.com/

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/

University of Massachusetts Lowell

Location: Navitas at UMass Lowell, Cumnock Hall, University Avenue, Lowell, MA, USAPhone: +1 978-934-1961
Website: https://www.umlnavitasgssp.com/

University of Hartford

Location: University of Hartford, Bloomfield Avenue, West Hartford, CT, USAPhone: +1 860-768-4100
Website: http://www.hartford.edu/