fbpx

Curtin Singapore

Ngày đăng 2018-12-30
Quốc gia Singapore
Xếp hạng
0.0
Đại học Công nghệ Curtin, được thành lập vào năm 1986, có cơ sở chính nằm tại Bentley, đông nam Perth, thủ phủ phía tây Ôxtrâylia. Curtin có khoảng 40.000 sinh viên. Curtin Singapore được thành lập vào năm 2008. Cơ sở tại Singapore nằm ở Jalan Rajah, Singapore. Các chương trình được tổ chức tại Curtin Singapore bao gồm các chương trình tiếng Anh và cơ sở với các khóa học cấp bằng, đại học và sau đại học.

 

Đại học Công nghệ Curtin, được thành lập vào năm 1986, có cơ sở chính nằm tại Bentley, đông nam Perth, thủ phủ phía tây Ôxtrâylia. Curtin có khoảng 40.000 sinh viên. Curtin Singapore được thành lập vào năm 2008. Cơ sở tại Singapore nằm ở Jalan Rajah, Singapore. Các chương trình được tổ chức tại Curtin Singapore bao gồm các chương trình tiếng Anh và cơ sở với các khóa học cấp bằng, đại học và sau đại học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 5.85 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 0.66 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 4.02 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 6.32 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 4.58 km