fbpx

Được thành lập năm 1878 với tổng số hơn 6,700 sinh viên, đại học Creighton (Creighton University) tọa lạc tại Omaha, Nebraska. Trường cung cấp hơn 50 khóa học cử nhân và 20 chương trình cao học. Các trường và cao đẳng trực thuộc đại học Creighton bao gồm cao đẳng nghệ thuật và khoa học, kinh doanh, trường điều dưỡng, nha khoa, trường Graduate, luật, y khoa, dược và chuyên ngành y tế, cao đẳng University và chương trình học mùa hè, khóa học quốc tế.

Được thành lập năm 1878 với tổng số hơn 6,700 sinh viên, đại học Creighton (Creighton University) tọa lạc tại Omaha, Nebraska. Trường cung cấp hơn 50 khóa học cử nhân và 20 chương trình cao học. Các trường và cao đẳng trực thuộc đại học Creighton bao gồm cao đẳng nghệ thuật và khoa học, kinh doanh, trường điều dưỡng, nha khoa, trường Graduate, luật, y khoa, dược và chuyên ngành y tế, cao đẳng University và chương trình học mùa hè, khóa học quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Nebraska Medical Center

Location: University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USAPhone: +1 402-559-4000
Website: http://www.unmc.edu/
Distance: 2.65 km

Metropolitan Community College

Location: Metropolitan Community College, North 30th Street, Omaha, NE, USAPhone: +1 800-228-9553
Website: http://www.mccneb.edu/
Distance: 4.81 km

University of Nebraska-Omaha

Location: University of Nebraska Omaha, Dodge Street, Omaha, NE, USAPhone: +1 402-554-2800
Website: http://unomaha.edu/
Distance: 5.37 km

Creighton University

Location: Creighton University, California Plaza, Omaha, NE, USAPhone: +1 402-280-2700
Website: http://www.creighton.edu/
Distance: 0 km